04 Februari 2013

photo runtuhan Lianhuo highway in Mianchi county, Henan province February 1, 2013.